HECE

From wikibase-docker
Revision as of 13:22, 18 May 2023 by SebAdam (talk | contribs) (szerkesztések)
HECE.jpg

MTA-ELTE, HUMANIZMUS KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN LENDÜLET KUTATÓCSOPORT, TÖRTÉNETI ÉRTELMISÉGI HÁLÓZATOK

ÚJ ESZKÖZÖK A RESPUBLICA LITTERARIA VIZSGÁLATÁRA

A HECE-kutatócsoport az MTA Lendület-pályázatának támogatásával az 1420 és 1620 között a Magyar Királyság területén született irodalmi műveket és szerzőik értelmiségi karriermintázatait vizsgálja. A projekt fő célkitűzése egy angol nyelvű, a német Verfasserlexikon mintáját követő lexikon megjelentetése, amely az 1420 és 1620 között Magyarországon élt, mintegy 400-450, munkásságát latin vagy klasszikus mintákat követő népnyelven folytató szerző szövegeit, szöveghagyományát mutatja be. Ez a szöveg- és értelmiségtörténeti kutatás nyújt alapot a korabeli értelmiségi életpályák nyelvi, konfesszionális, szociológiai és karriermintázatainak feltérképezéséhez. A kutatás az eddigi összefoglalásokhoz képest új megközelítésben vizsgálja a műveket: alapvetően nem az alkotókat helyezi a kutatások középpontjába, hanem a szövegek kontextusát és materiális fennmaradását, különös tekintettel arra, hogy egy-egy szerző művei hol és milyen formában, kéziratban vagy nyomtatásban maradtak-e fenn, hogyan olvasták korabeli olvasói, és ennek milyen emlékei vannak.

A Digitális Bölcsészet Tanszékkel folytatott együttműködés keretében az ELTEdata első, szemantikus alapokon feldolgozott gyűjteménye a HECE-lexikon. Jelenleg a prozopográfiai rész, valamint a bibliográfia hozzáférhető és kereshető. A SPARQL szemantikus lekérdező nyelv vizualizációnak köszönhetően lehetőség van a keresések eredményeit akár térképre vetítve, akár különböző diagramokba rendezve megjeleníteni.


A HECEdata névtere

Peregrinációk vizualizálása (Részlet)
Utazások, tartózkodási helyek vizualizálásaLekérdezések, adatvizualizációk

Humanisták peregrinációi

Felekezeti hovatartozás és betöltött tisztségekː

Települések, ahol reformátusok egyházi vagy világi tisztséget töltöttek be

Települések, ahol evangélikusok egyházi vagy világi pozíciót töltöttek be

Települések, ahol katolikusok egyházi vagy világi tisztséget töltöttek be

Felekezeti megoszlás a HECEdatában

Ismeretségi körök hálózatai a HECEdata adataiban

A HECEdata legtöbbet idézett bibliográfiai rekordjai

Családi és rokoni kapcsolatok a HECEdatában