Fogalomjegyzék

From wikibase-docker

Főfogalmak és hozzárendelt alfogalmak (ABC rendben)

FŐFOGALOM ALFOGALOM
1. állam államformák, államleírás, adózás, birtoktípusok, folyók és vizek, földrajzi határ, iparkodás, kereskedő kolóniák, kormányformák, országcímer, politikai határ, szuverén, titulus
2. emberi erőforrások a szabadság kifejlése, akarat szabadságának problémája, anyanyelv, egyedi betegségek, életmód, ember rendeltetése, erkölcs, erkölcsi tökéletesedés, gondolatszabadság, gyógyítás elektromossággal humanitás ismérvei, járványok, kereskedelem, kiemelkedő törvényalkotók, kultúra, népbetegségek,  népesedési viszonyok, népességmozgás, népsűrűség, nevelés, oktatás, ösztönök, vallás
3. eszközök cséplőgép, dörzselektromos kísérleti eszköz, elektrofór, elektromos kísérleti eszköz, elektromos pisztoly, elektrosztatikus kísérleti eszköz, fegyverek, használati eszköz, kísérleti eszköz a Lichtenberg-ábrák előállítására, kísérleti eszköz durranógáz előállítására, kondenzátor, malom, mérőeszköz, ruházat, szállítóeszköz
4. hatalom államforma jellemzői, államforma, állami tisztségviselők, államszervezés, földek elosztása, hatalommegosztás, katonaállam, keresztényüldözés, politika, törvények, uralkodó, vezetői réteg
5. idegenségélmények asszimiláció, démonizálás, ellenségképek, elutasítás, elfogadás, összehasonlítás, szomszédos népekkel való viszony
6. igazgatás és

adminisztráció

államtanács, általános gyűlés, diszfunkciók, gazdasági és tudáselosztó rendszer hadvezetés, hatalomkorlátozás, helytartói jogkörök, helytartói jövedelmek helytartóság, kormánytisztviselők, közigazgatási egységek kialakítása, közigazgatási egységek működtetése, magisztrátus, népgyűlési jogkörök, orvosi írásmód, öröklési rend, örökös helytartó, pénzügyek, Újvilág felosztása, uralkodói privilégiumok, ülnöki tanács
7. kultúrtáj urbanitás, lakókörnyezet, vadak és civilizáltak különbsége, urbanizáció, épület kerttel, épületek, kert, kikötő, kunyhó
8. rendészet egészségügyi szolgáltatások igénybevétele, orvosi statisztika
9. respublica litteraria aktorok, anatómiai színház, árvaház, botanikus kert, dologház, egyetemi gyűjtemények, fordítás és adaptálás, gazdasági-gyűjtemény, instrumentum-gyűjtemény, iskolák, kórházak, kórházi gyakorlat, könyvtár, laboratórium, lelencház, múzeum, Naturalienkabinet, nyilvános múzeum, orvosi habitus, peregrináció, preparátum-gyűjtemények, szakkönyv, szaksajtó, szociális gondoskodás intézményei, tébolyda, tudományos mecenatúra, tudományos utazás, tudós társaság
10. rítusok érzelmek megélése, kannibalizmus, kizárás, misztériumok, ruhaviselet, szentségek, szentségekre vonatkozó titoktartási fegyelem, szertartások
11. társadalmi nemek elképzelések a nemekről, eszközhasználat, férfi- és női testcsonkítás, külső jegyek, nemek szerinti cselekvések és tilalmak, női vallásgyakorlás, nők jogai
12. társadalom affektusok, az ember társdalami relációi, bűn és büntetés, erkölcs, Európán kívüli népek, fiziológia, iparkodás, közjó előmozdítása, közösség szolgálata, nemzeti karakter, nemzeti nyelv, népbetegségek, népességszám, oktatás, társadalmat meghatározó tényezők, társadalmi rendek, társadalmi rétegek társadalmi szerveződés, társadalmi tagozódás, társadalom leírásának alapfogalmai társaságtípusok, társiasság, természeti törvény, történeti változások, vallás
13. technológia állattartás, állattenyésztés, ásványfeldolgozás, élelmiszer-feldolgozás, eszközkészítés, ételkészítés, gyapjú, gyáripar, hulladék-feldolgozás, juhászat, juhtenyésztés, legelőművelés, legeltetés, lótartás, lótenyésztés, növénytermesztés, rétművelés, sertéstartás, szarvasmarha-tartás, szőlőművelés, talajművelés
14. természetfelfogás kulturális földrajz, kulturális klímaelmélet, természet és történelem
15. természeti

erőforrások

állat- és növénygazdálkodás, állatok, ásványok, erőforrás gazdálkodás, kereskedelmi áruk, klímaelmélet, klimatikus viszonyok, marhavész, növények, rét és mező, szántóföld
16. testfelfogás betegség általános lefolyása, betegség fordulópontjai, betegségmagyarázatok, betegségtünetek, gyógyítás, külső jegyek és fizikai kinézet, öngyógyítás megrögzött rossz szokásai, terápiaformák, ugyanazon betegség variációi
17. testhasználat fej- és hajviselet, testdíszítés, tetoválás, tisztálkodás
18. történetiség állam feladata, egyháztörténet, emberiség kialakulása, Európa történelme, földrajzi felfedezések, korspecifikum, stadiális társadalomszemlélet, történelem tanulmányozásának hasznai, történeti emlékek, történeti források, történeti korszakok, történeti kutatás módszertana, történeti szakirodalom, történetírás módszertana, történetírás segédtudományai, történetiség alapfogalmai
19. tudományosság etnográfiai-profil, jog és politika átfedése, politika és statisztika elválasztása, politika és statisztika összetartozása, politikatudományi tanrend, statisztika és jogtudomány, statisztika és történelem, statisztikafogalom, statisztikaoktatás, tanszékalapítás, utazás